Měl bych řešit Work-Life Balance?

Připadá vám váš život monotónní a jednotvárný?

Trávíte v práci příliš času a přemýšlíte, zda je to tak správně?

Vyčerpává vás takový způsob života?

Trpí tím vaše rodina a vy osobně?

Obecným standardem je pracovat denně cca 8 hodin. Často se stává, že se nahromadí úkoly, je třeba něco dotáhnout, protože hoří termíny, takže denní průměr se může snadno dostat nad 10 a více hodin strávených v práci. Tyto přesčasy se dají snadno kompenzovat předčasným odchodem z pracoviště jiný den a tím dlouhodobě zajistit stav, že se pracovním činnostem věnujete tak, jak od vás zaměstnavatel očekává.

Čas, který fyzicky trávíte v práci anebo na Home Office, často ale neodpovídá času, který skutečně věnujete řešení pracovních problémů a úkolů.

Znáte ten pocit, kdy se vracíte večer z práce a hlavou vám víří myšlenky na dnešní poradu, kdy jste intenzivně diskutovali se svými kolegy, co je třeba změnit, abyste si udrželi zákazníky, předběhli konkurenci, splnili plán anebo přesvědčili management, že kroky, které děláte povedou k požadovanému cíli?

Je vám jasné, že diskuze bude další den pokračovat a že je třeba vymyslet pádné argumenty, připravit analýzy a nachystat se na případné dotazy, aby nevznikly žádné pochybnosti o tom, že business plán, který máte v hlavě posune vaši firmu správným směrem a umožní vám soustředit se na důležité věci?

Je zřejmé, že se po příchodu domů nedokážete věnovat rodině, že se budete muset připravit na další den, což je těžké si jen představit vzhledem k dnešnímu celodennímu zápřahu.

Rodina očekává, že proberete události dnešního dne, jak se dětem dařilo ve škole, co je třeba zařídit do konce týdne. Děti se těší na společné strávené chvíle, ale vy máte plnou hlavu přípravy na zítřejší obtížné jednání v práci.

Čas, který věnujete myšlenkám na práci, daleko přesahuje standardní pracovní dobu, bere vám energii, okrádá vás o čas, který byste jinak věnoval rodině, přátelům anebo sobě.

Kladete si otázku, stojí to za ten stress? Co dělám špatně? Jste ve stavu, že čase strávený prací a myšlenkám na práci vám nedává možnost kvalitně odpočívat a věnovat se sobě a rodině?

Kde na to všechno vzít čas a hlavně energii, proč je to vždycky stejné a proč neumíte najít cestu z tohoto začarovaného kruhu??

Takto se to nedá dlouhodobě vydržet. Pak je třeba udělat rozhodnutí, zda chcete tento stav řešit nebo ne.

Kontaktujte nás Kontaktní formulář, rádi si s vámi domluvíme schůzku.

Chci skutečně dosáhnout Work-Life Balance?

Ano, je to tak, trávím v práci a myšlenkami na pracovní činností příliš času. Omezit takto strávený čas je velmi obtížný úkol. Ambiciózní jedinci považují za normální „neustále pracovat“, úkoly však nejsou nikdy splněné, nadřízený manager nebo firma stále vyžadují vaši pozornost, energii a plnění úkolů a překonávání cílů. Očekává se, že budete vždy brát zvonící telefony a číst příchozí maily.

Je jen na vás, zda a jak se rozhodnete tuto situaci řešit. Rozhodnutí omezit čas věnovaný práci vyžaduje odhodlání se na tuto cestu vydat a disciplínu dlouhodobě dodržovat stanovený režim. Určitě nastane mnoho momentů, kdy bude třeba se rozhodnout, zda jít vytyčenou cestou hledání rovnováhy mezi prací a životem, anebo zda „opět dát přednost pracovním úkolům“.

Pokud jste rozhodnuti omezit práci a získat tak čas na sebe a rodinu, je třeba promyslet, jak toho dosáhnout, což skutečně není jednoduché, a zvážit, jak naložit s časem, který jste získali díky svému rozhodnutí pro změnu.

Ideální je spojení obou postupů – přestat myslet na pracovní povinnosti není jednouché, nejlepší způsob, jak přijít na jiné myšlenky je zaměstnat mozek jinými činnostmi, která dají zapomenout pracovním povinnostem.

Je třeba si striktně alokovat čas, kdy se budete věnovat jiným činnostem než řešení pracovních problémů s tím, že musíte zabránit, aby vás žádné jiné podněty nepřiměly „přepnout do pracovního režimu“.

  • Určitě je třeba začít „odstřihnutím“ od pracovního prostředí -> vypnout mobil, nečíst maily, nediskutovat s okolím pracovní témata, nesledovat sociální média atd.
  • Dalším krokem je nalezení činnosti, která zaměstná vás mozek tak, že na pracovní myšlenky již nezbyde žádný prostor. Těchto činností, které jsou klíčové k nalezení rovnováhy mezi životem a prací je obrovská škála, a záleží na každém jedinci a jeho zájmech a prioritách, čemu se bude věnovat.
  • V první řadě je to rodina a děti, které dokáží člověka zaměstnat takovým způsobem, že pracovní problémy zmizí nenávratně pryč. Další oblastí vhodných činností, které odvádějí od práce, jsou přátelé a veškeré aktivity s nimi spojené. Rozvoj sociálních vztahů obohatí váš život, naplní volná odpoledne a víkendy aktivitami, které vás budou rozvíjet a s prací nebudou mít nic společného.
  • Poslední oblastí jsou aktivity, které naplňují vás osobně, vaše koníčky a činnosti, které vás baví a uspokojují. Toto je velmi individuální záležitost, někdo si přečte knihu, jiný pracuje na zahradě nebo se projede rychlým autem.

A někdo se věnuje sportu a pohybovým aktivitám.

Kontaktujte nás Kontaktní formulář, rádi si s vámi domluvíme schůzku.

Měl bych dosáhnout Work-Life Balance pomocí pohybových aktivit?

Rozhodli jste se kompenzovat vaše pracovní vytížení nějakou pohybovou aktivitou? Skvělý nápad, protože pohyb je nejlepší kompenzací pracovního vytížení a psychické zátěže.

Mozek je během pracovního procesu přetížen úkoly, termíny, odpovědností a musí řešit celou řadu dalších podnětů.

Dlouhodobá psychická zátěž působí nepříznivě na lidský organizmus, je třeba ji omezit, případně kompenzovat jinými aktivitami. Tyto aktivity by měly být maximálně odlišné od nepříznivé psychické zátěže a měly by organizmus odreagovat takovým způsobem, aby byl schopen načerpat novou energii. Měly by lidský mozek stimulovat úplně jiným způsobem než jej zatěžuje psychická zátěž.

Ideálním řešením se jeví fyzická zátěž, kdy je mozek stimulován podněty, které jsou způsobené fyzickou aktivitou. Tělo pracuje, je zatížené fyzikou činností, takže mozek musí řešit signály přicházející z pohybového aparátu, oběhového a dýchacího systému.

Při pohybové aktivitě, která je také samozřejmě řízena mozkem, se najednou mozek musí zabývat signály, které mu dává tělo, ale tyto podněty jsou úplně odlišné od signálů, které musí mozek zpracovávat v práci.

Při pohybové aktivitě musí mozek najednou vnímat, že se rozbušilo srdce, protože běžím na běžeckém pásu, a že je třeba snížit intenzitu pohybu, aby se tělo nepřetížilo. Plíce nestíhají dodávat kyslík do krevního oběhu a mozek má opět úkol, který je třeba vyřešit. Po chvíli zátěže vás začnou bolet nohy a mozek musí opět vyhodnotit, zda je třeba přestat cvičit, anebo zda ještě pár minut vydržíte.

Myslíte, že při takové zátěži a množství podnětů, které mozek dostává od svého těla, má ještě kapacitu, se věnovat nesplněným termínům, které vás straší v práci? Buďte si jisti, že pracovní povinnosti jsou při fyzické aktivitě mozkem potlačeny, protože tady jde o „holý život“, potřebuji dýchat, bolí mě nohy, musím okamžitě přestat, jinak upadnu na zem, buší mi srdce, je třeba zvolnit, aby se tělo nepřetížilo.

Fyzická aktivita je ideálním prostředkem na „zapomenutí pracovních povinností a stresů“, tento stav trvá nejen při samotném cvičení, ale i určitou dobu po jejím ukončení. Skutečně alespoň během cvičení přijdete na jiné myšlenky a tento stav působí blahodárně na celý organizmus. Mozek si odpočine prováděním jiné činnosti a nabere sílu na řešení pracovních úkolů.

A navíc si buďte jisti, že po cvičení budou pracovní problémy snáze řešitelné, méně urgentní a některé problémy přestanou dokonce existovat.

Jakým pohybovým aktivitám se ale věnovat? Je lepší cvičit doma nebo ve veřejném fitness centru nebo v přírodě?

FYZICKÁ ZÁTEŽ – VENKU

Ideální prostředí pro provádění fyzických aktivit je volná příroda – čerstvý vzduch, při pěkném počasí se můžete krásně opálit, příjemné vjemy z okolí mají maximální efekt pro kompenzaci psychické zátěže.

Vnější prostředí ovšem přináší některá omezení, která mohou podstatným způsobem ovlivnit kvalitu pohybových aktivit anebo ji mohu dokonce znemožnit – zima, déšť a prudký vítr, nepohoda, nevhodný povrch (bláto, led). Sportování ve volné přírodě přináší také určitá rizika spojená s volně se pohybující zvěří (např. divoká prasata).

Ve volné přírodě navíc není možné provádět specifické aktivity, ke kterým je zapotřebí sportovní vybavení, nářadí atd.

FITNESS CENTRUM

Jako vhodný kompromis se jeví využití zastřešených sportovních fitness center, která jsou vybavena sportovním náčiním umožňující provádění celé řady sportovních aktivit zaměřených na různé svalové skupiny. Ve fitness centrech jsou k dispozici trenéři, kteří poradí, na jakých strojích, jak cvičit. Můžete zde také potkat své sportovní přátele, takže i socializační aspekt může při volbě místa pro pohybové aktivity hrát svou roli.

Nevýhodou fitness center jejich omezená časová dostupnost (otvírací doba), dojezdová vzdálenost, přítomnost dalších cvičících a nutnost sdílení strojů a prostor (sprchy, toalety apod.).

HOME FITNESS

Řešení, které kompenzuje nevýhody sportování ve volné přírodě a veřejných fitness centrech, je domácí fitko – HOME FITNESS.

I v domácím prostředí je možné si vytvořit prostor pro provádění sportovních aktivit, které může být vybaveno takovým způsobem, aby ve všech aspektech vyhovovalo potřebám člověka, která chce kompenzovat psychickou zátěž fyzickou aktivitou a z mnoha důvodů je pro něj ideální provozovat tyto aktivity doma.

Home Fitness má celou řasy výhod, které napomáhají tomu, že člověk snáze dosáhne naplnění svých cílů. Home Fitness nikdy nezavírá, pokud máte k dispozici odpovídající prostor, můžete cvičit kdykoliv, je vybaven přesně tak jak potřebujete, rodina je nedaleko, je možné např. s dětmi kdykoliv komunikovat, případně řešit jejich potřeby. Velkou výhodou je vlastní domácí toaleta a sprcha a samozřejmě místo pro převlečení do sportovního.

Kontaktujte nás Kontaktní formulář, rádi si s vámi domluvíme schůzku.

Řešení je „Work-Life Balance by Home Fitness“?

Pokud zvolíte naše doporučení a budete považovat za nejlepší variantu pro vás Home Fitness, můžeme se podívat, jak by se dalo postupovat.

Pokud má cvičení v domácím fitku přinést rovnováhu mezi prací a životem, je třeba cvičit pravidelně a systematicky. Aby toho bylo možné dosáhnout, je třeba mít prostředí pro cvičení dostupné 24x7, musí umožňovat provádění aktivit, které vás baví a motivují k dalšímu cvičení.

Do domácího fitka se musíte těšit, a i po náročném dni v práci, musíte mít chuť se pohybové aktivitě věnovat. Bez těchto aspektů je velmi obtížné dosáhnout Work-Life Balance pomocí cvičení v domácích podmínkách.

Každý má nějaké preference a představy o tom, jaké pohybové aktivity jsou mu blízké, které už například v minulosti prováděl anebo by je rád vyzkoušel na základě dobrých zkušeností ostatních.

Bylo by dobré si stanovit nějaké cíle, aby bylo cvičení přínosné. Není třeba si vytyčovat nějaké vysoké výkonnostní cíle, stačí jednoduchý závazek např. 4x týdně strávit ve svém fitku 30-60 minut.

Velikost a vybavení Home Fitness je samozřejmě dané podmínkami, které doma máte. Ideální je samostatná místnost, která je větraná a odhlučněná. Každý stroj potřebuje určitý prostor, aby byl snadno přístupný. Podle našeho názoru je třeba cca 6-8m2 na každé jednotlivé zařízení. Je třeba také zvážit specifika jednotlivých sportovní zařízení, např. veslovací trenažér je poměrně dlouhý (2,20m a více) anebo pokud používáte běžecký pás, na kterém je možné vytvořit šikmou plošiny imitující běh do kopce (např. až 40 stupňů), pak je třeba mít jistotu, že výška stropu místnosti bude dostatečná, aby se sportovec necítil nekomfortně.

Pro Home Fitness dnes existuje celá řada strojů, trenažérů, nářadí a cvičebních pomůcek, je jenom na vás a vašich preferencích, jakou cestou se vydáte.

K dispozici jsou běžecké pásy, cyklistické trenažéry (rotopedy, ergometry, spinningová kola), veslovací trenažéry, eliptické trenažéry, steppery, Air Bike, vibrační desky, lezecké trenažéry (Climber), běžkařské trenažéry (SkiErg), zátěžové saně, posilovací lavice a stroje, činky a kotouče, žebřiny, hrazdy atd.

Existuje velké množství výrobců sportovních strojů a trenažérů, jejichž produkty mají mnoho společného, ale také se v mnohém liší, aby si uživatelé mohli zvolit vybavení, které vyhovuje jejich individuálním požadavkům a preferencím. Výrobci obvykle dělí stroje do kategorií pole náročnosti uživatelů na kvalitu zpracování, design, funkcionalitu, odolnost, akustické vlastnosti, prostorové nároky, případně na doplňkové vybavení jako jsou dotykové ovládací displeje a sportovní aplikace, které uživatelům umožní si zvolit si své virtuální sportovní prostředí, vybrat si svého virtuálního fitness trenéra, který je motivuje a vede celým tréninkovým procesem.

Vzhledem k tomu, že existuje celá řada možností, jak si vybavit Home Fitness, která může různými způsoby naplňovat požadavky uživatelů, není úplně snadné najít optimální řešení, které vytvoří ideální podmínky pro dosažení stanoveného cíle – rovnováhy mezi prací a osobním životem. Každý kdo věří, že mu Home Fitness může pomoci vytvořit podmínky pro zkvalitnění osobního života, by se měl zamyslet nad tím, jaké prostředí by jej motivovalo a bavilo, jaké pohybové a sportovní aktivity by jej naplňovaly, aby pro něj bylo radostí a potěšením se pravidelně pohybovým aktivitám v domácím fitku věnovat, a dosáhl tak svého cíle.

Pokud vás výše uvedené možnosti zaujaly a věříte, že byste v těchto podmínkách byli schopni dosáhnout změny svého životního stylu, jsme připraveni s vámi otevřít diskuzi, co by pro vás bylo nejvhodnější, aby vás pohybové aktivity bavily a naplňovali a váš život se stal produktivnějším a zábavnějším.

Kontaktujte nás Kontaktní formulář, rádi si s vámi domluvíme schůzku.